prof. dr hab. n med. Włodzimierz Łuczyński

  • Specjalista diabetologii oraz pediatrii
  • Pracuje w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
  • Członek rad naukowych trzech czasopism zagranicznych, członek Polskiej Akademii Nauk (Komisja Immunoprofilaktyki przy Komitecie Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka)
  • Naukowo interesuje się immunologią i genetyką, od strony lekarskiej opiekuje się pacjentami z cukrzycą i nadwagą/otyłością
  • Wdraża przełomową metodę leczenia nadwagi i otyłości „EMPOWERMENT”