Poradnia: Radiologia - USG dla dzieci i dorosłych

Pacjenci dorośli, ale również dzieci, młodzież i najmłodsi pacjenci naszej placówki mogą skorzystać z poradni radiologicznej. Radiologia stanowi dział medycyny zajmujący się techniką obrazowania ciała pozwalającą wykryć obszary objęte niepokojącymi zmianami. Do badań tych wykorzystywane są urządzenia emitujące ultradźwięki, promienie rentgenowskie, a także pole magnetyczne.

Nasze Centrum Alfamed w Bielsku Podlaskim wyposażone jest w aparat Samsung HS 40 wykorzystujący technologię S-Harmonic, Advanced QuickScan, Strain+, a także ClearVision. Urządzenie to stosowane jest przez nas do ultrasonograficznych badań małych pacjentów.

Badania ultrasonograficzne (znane jako USG) należą do nieinwazyjnych metod radiologicznych. Podczas ich przeprowadzania dzieci nie są narażone na wpływ promieniowania, dzięki czemu metoda ta może być wykorzystywana wielokrotnie w celu monitorowania stanu zdrowia małego pacjenta. Ich celem jest wykrycie patologicznych zmian w różnych narządach organizmu. Podczas badania lekarz może ocenić wielkość oraz kształt poszczególnych organów, a także wykryć zgrubienia, torbiele, mięśniaki, guzy i inne nieprawidłowości. Ultrasonografia pozwala również stwierdzić rozwój choroby nowotworowej w obrębie mózgu, jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, śliniaczek przyusznych, jąder i nie tylko.

Należy jednak zaznaczyć, że radiologia to nie tylko ultrasonografia. W niektórych przypadkach USG może okazać się niewystarczające do postawienia diagnozy. W takich sytuacjach poddajemy pacjentów szerszej diagnostyce i bardziej obszernym badaniom obrazowym. Należy do nich między innymi prześwietlenie kończyn, jamy brzusznej czy też głowy. Badania te wykonywane są przez radiologa dziecięcego.

Wykonujemy badania radiologiczne dzieciom w każdym wieku. Jest to metoda nieinwazyjna, która pozwala na szybkie postawienie diagnozy – zazwyczaj lekarz może ocenić wynik badania tuż po jego przeprowadzeniu. Zdarzają się jednak sytuacje wymagające dalszej diagnostyki. Radiolog dziecięcy współpracujący z naszą poradnią dokonuje dokładnego opisu wyniku przeprowadzonego badania, stawia diagnozę i opisuje leczenie, a w razie potrzeby kieruje na dodatkowe badania.

Specjaliści: