Poradnia: Biopsje dzieci i dorosłych

Biopsje cienkoigłowe polegają na pobraniu materiału komórkowego poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą (grubość 0,6 – 0,7 mm) pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Pobrany w czasie biopsji materiał jest następnie poddawany ocenie histopatologicznej. Zaletą tego badania jest możliwość uzyskania materiału do oceny z guzków położonych głęboko wśród tkanek w sposób mało inwazyjny, nie wymaga znieczulenia ogólnego. Celem badania jest ocena charakteru zmiany chorobowej badanego narządu, w szczególności odróżnienie zmian łagodnych od nowotworowych oraz pozwala na określenie dalszego postępowania ze zmianą.

Czas oczekiwania na wynik badania wynosi ok 14 dni.

W naszej placówce biopsje wykonuje dr n. med. Piotr Bernaczyk.

Specjaliści: