Poradnia dla dorosłych: Pulmonologia dorosłych

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, m.in
 • kaszlu
 • zapalenie płuc, zapaleniem oskrzeli
 • astmą oskrzelową
 • śródmiąższowe choroby płuc
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
 • rak płuca
 • gruźlica
 • sarkoidoza
 • odma opłucnowa
 • rozstrzenie oskrzeli
 • mukowiscydoza
 • pylica płuc
Analizując wywiad pacjenta, zgłaszane objawy, zlecone badania diagnostyczne (badanie laboratoryjne, RTG klatki piersiowej, TK klatki piersiowej, spirometria, testy skórne i inne) pulmonolog ustala diagnozę i może wdrożyć odpowiednie leczenie.
Konsultacji specjalistycznych w zakresie pulmonologii dorosłych w naszej placówce Alfamed udziela prof dr hab. n. med. Wojciech Naumnik.

Specjaliści: