dr Michał Maksimowicz / dr Bernard Komarnicki

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • Specjalizuje się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Pracuje na co dzień w Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (UDSK) w Białymstoku
  • Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń, urazów i wrodzonych oraz nabytych wad narządów ruchu u dzieci i młodzieży
  • W trakcie wizyty możliwe jest wykonanie zdjęć rentgenowskich