Poradnia: Psychiatria dorosłych

W AlfaMed nasz Psychiatra zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem oraz profilaktyką zaburzeń psychicznych u dorosłych oraz u młodzieży. Pod pojęciem zaburzeń psychicznych należy rozumieć wszelkie zmiany w psychice i zachowaniu, które stają się źródłem cierpienia bądź utrudniają funkcjonowanie społeczne. Zaburzenia można podzielić na psychotyczne (cechy charakterystyczne to m.in. urojenia, omamy, zaburzenia świadomości i myślenia) i niepsychotyczne (różnego rodzaju nerwice, zaburzenia osobowości, stany uzależnienia, upośledzenie umysłowe itp.).

Kiedy należy zgłosić się do lekarza psychiatry? Na konsultację do lekarza psychiatry należy udać się zawsze wtedy, gdy nastąpiła widoczna zmiana w zachowaniu danej osoby. Mogą to być zmiany nastroju, nieuzasadnione doznania zmysłowe, zmiana aktywności w życiu codziennym, zmienione zachowanie w otoczeniu społecznym lub relacjach rodzinnych i inne.

Najczęstsze problemy rodzin podlegających diagnozie u psychiatry to:

  • depresja,
  • zaburzenia lękowe (np. nerwica, napady paniki, ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
  • schizofrenia,
  • zaburzenia nastroju,
  • choroba afektywna jedno i dwubiegunowa (mania i depresja),
  • schorzenia dotyczące pamięci (otępienia, choroba Alzheimera, zaburzenia funkcji poznawczych),
  • uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioralne (np od internetu, hazardu, seksu),
  • ADHD, autyzm, zespół Aspergera,
  • anoreksja, bulimia,
  • zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, psychoza, moczenie nocne, ale także wiele innych.

Lekarz psychiatra przeprowadza rozmowę z pacjentem. Może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych, testów psychologicznych bądź konsultacji neurologicznej. Przepisuje leki poprawiające komfort życia i ułatwiające adaptację pacjenta w jego otoczeniu.

Rejestracja: AlfaMed, ul. Rejonowa 3A/6, Bielsk Podlaski, tel. (85) 730 05 85 lub 693 581 402.

Specjaliści: